CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blast into Math! A fun and rigorous introduction to pure mathematics

Blast into math1

Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
: Boookboon, 2013. ISBN: 978-87-403-0330-8.- 215 s.
[Bok]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214318

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur