CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zeta-regularized determinants of Laplacians on polygonal domains

Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Oberwolfach Report Vol. 25 (2012), p. 36--38.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur