CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

La géométrie de Bakry-Émery et l'écart fondamental

Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Actes du seminaire de de theorie spectrale et geometrie (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur