CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The fundamental gap and one-dimensional collapse

Zhiqin Lu ; Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Contemporary mathematics, CRM Proceedings, Geometric and Spectral analysis AMS Vol. 630 (2014), p. 223--246.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-06-23.
CPL Pubid: 214315

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur