CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the spectral theory and dynamics of asymptotically hyperbolic manifolds

Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Annales de l'Institut Fourier (0373-0956). Vol. 60 (2010), 7, p. 2461--2492.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214306

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur