CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conformal deformations of conic metrics to constant scalar curvature

Thalia Jeffres ; Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematical Research Letters (1073-2780). Vol. 17 (2010), 3, p. 449--465.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur