CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of asymptotically hyperbolic manifolds

Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Pacific Journal of Mathematics (0030-8730). Vol. 242 (2009), 2, p. 377-397.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 214304

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur