CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a yeast cell factory for production of aromatic products

A. R. Prado ; K. Kildegaard ; M. J. Li ; I. Borodina ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 31 (2014), p. S130-S130.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-25. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 214293

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur