CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of Genome-scale metabolic models for drug target and biomarker identification

Adil Mardinoglu (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; M. Uhlen ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 31 (2014), p. S49-S49.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Supplement: S, Meeting Abstract: SP4-2Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 214259

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi

Chalmers infrastruktur