CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bacteria fabricate 3D scaffolds for organ regeneration

Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Johan Sundberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Sara Johannesson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Daniel Hägg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 31 (2014), p. S52-S52.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Supplement: S, Meeting Abstract: O13-1Denna post skapades 2015-03-24.
CPL Pubid: 214257

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur