CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of a novel cell penetrating peptide derived from human Oct4

E. Harreither ; Hanna Rydberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Helene Åmand (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; V. Jadhav ; L. Fliedl ; C. Benda ; M. Esteban ; D. Q. Pei ; N. Borth ; R. Grillari-Voglauer ; O. Hommerding ; F. Edenhofer ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; J. Grillari
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 31 (2014), p. S6-S6.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-24. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 214255

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur