CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioconversion of lignocellulosic hydrolysates: strategies to overcome the inhibitory effects at high gravity processes

Charilaos Xiros (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 31 (2014), p. S62-S63.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Supplement: S, Meeting Abstract: O16-6Denna post skapades 2015-03-24. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 214253

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur