CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the biomass modifying and degrading enzymatic toolbox of Aspergillus japonicus var aculeatus FEC 156 with quantitative proteomics and New Generation Sequencing tools

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; T. N. Thanh ; T. V. Nguyen ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
New Biotechnology (1871-6784). Vol. 31 (2014), p. S41-S41.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Supplement: S, Meeting Abstract: O10-7Denna post skapades 2015-03-24. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 214252

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur