CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoswitch kinase inhibitors

Raphael Ferreira (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Jesper Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; C. Solano ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. Grotli
Purinergic Signalling (1573-9538). Vol. 10 (2014), 4, p. 767-768.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting Abstract: D052Denna post skapades 2015-03-24. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 214234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur