CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regularity in the Boltzmann equation and the Radon transform

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Comm. Partial Differential Equations (0360-5302). Vol. 19 (1994), 11-12, p. 2057-2074.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur