CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and exponential convergence for the Boltzmann equation

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Arch. Rational Mech. Anal. (0003-9527). Vol. 130 (1995), 2, p. 103-144.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21416

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur