CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metrics for probability distributions and the trend to equilibrium for solutions of the Boltzmann equation

G. Gabetta ; G. Toscani ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
J. Statist. Phys. (0022-4715). Vol. 81 (1995), 5-6, p. 901-934.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21415

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur