CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A compactness result for generalized Radon transforms

Patrick Gérard ; François Golse ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Math. Res. Lett. (1073-2780). Vol. 3 (1996), 4, p. 491-497.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur