CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entropy dissipation and moment production for the Boltzmann equation

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
J. Statist. Phys. (0022-4715). Vol. 86 (1997), 5-6, p. 1053-1066.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur