CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Maxwellian lower bound for solutions to the Boltzmann equation

Ada Pulvirenti ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Comm. Math. Phys. (0010-3616). Vol. 183 (1997), 1, p. 145-160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur