CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power and current limit estimation for batteries

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Bjön Fridholm ; Hannes Kuusisto
(2014)
[Patentansökan]

The present invention relates to a method and a system for determining a charge current and a discharge current of an energy storage cell.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-19.
CPL Pubid: 214082