CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entropic convergence for solutions of the Boltzmann equation with general physical initial data

E. A. Carlen ; M. C. Carvalho ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Transport Theory Statist. Phys. Vol. 26 (1997),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur