CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laktos och Laktosfri

Lätt att bli Lurad

Göran Petersson (Institutionen för kemi och kemiteknik)
2015. - 7 s.
[Rapport]

Rapporten belyser laktos, laktosintolerens och laktosfria mjölkprodukter från biokemisk utgångspunkt. Detta ger bakgrunden till berättigad kritik mot överdiagnostisering av laktosintolerens och överanvändning av laktosfri mjölk och särskilt andra laktosfria mejeriprodukter.

Nyckelord: mjölksocker, laktas, tarmflora, mjölk, mejeriprodukter, galaktosDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-19. Senast ändrad 2015-03-20.
CPL Pubid: 214074

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur