CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The geometry of binary collisions and generalized Radon transforms

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Arch. Rational Mech. Anal. (0003-9527). Vol. 139 (1997), 3, p. 291-302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur