CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the distribution of free path lengths for the periodic Lorentz gas

Jean Bourgain ; François Golse ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Comm. Math. Phys. (0010-3616). Vol. 190 (1998), 3, p. 491-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur