CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon fibre mesh as anode for corrosion free reinforced concrete

Emma Qingnan Zhang (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Luping Tang (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Corrosion, Cathodic preventino, carbon fiber anode, E39, Norwegian Public Roads Administration, Statens Vegvesen, Chalmers Open Innovation Networks (COINS), infrastructures


C 2016-0941 ”Förstudier inom E39-projektet, ett COINS-avtal med Statens Vegvesen i Norge”Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-19. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 214059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Materialteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-04-09
Tid: 09:30
Lokal: V2004, VoV-huset