CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An example of nonuniqueness for solutions to the homogeneous Boltzmann equation

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
J. Statist. Phys. (0022-4715). Vol. 95 (1999), 1-2, p. 469-477.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21404

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur