CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the distribution of free path lengths for the periodic Lorentz gas. II

François Golse ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
M2AN Math. Model. Numer. Anal. (0764-583X). Vol. 34 (2000), 6, p. 1151-1163.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur