CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solutions with increasing energy for the spatially homogeneous Boltzmann equation

Xuguang Lu ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Nonlinear Anal. Real World Appl. (1468-1218). Vol. 3 (2002), 2, p. 243-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur