CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Primary and Secondary Effects of Using a Parallel Product Flow Assembly System Designs: The Reversing Trajectory of Assembly System Design

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Lars Medbo (Institutionen för logistik och transport)
One World One View of OM: The Challenges of Integrating Research & Practice, proceedings of the First Joint International Conference of EUROMA and POMS/ Spina, G., Vinelli, A., Cagliano, R., Kalchschmidt, M., Romano, P. and Salvador, F., eds., University of Padova, Cernobbio, Italy, 16-18 June 2003, Vol. 2 (2003), p. 581 – 590.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2140

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur