CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On stability and strong convergence for the spatially homogeneous Boltzmann equation for Fermi-Dirac particles

Xuguang Lu ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Arch. Ration. Mech. Anal. (0003-9527). Vol. 168 (2003), 1, p. 1-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur