CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smoothness of the solution of the spatially homogeneous Boltzmann equation without cutoff

Laurent Desvillettes ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Comm. Partial Differential Equations (0360-5302). Vol. 29 (2004), 1-2, p. 133-155.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur