CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrometallurgical technology for recovery of metals from spent car NiMH batteries

Martina Petranikova (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Irena Herdzik Koniecko (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Kristian Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting Abstract: 63-IECDenna post skapades 2015-03-17. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 213970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur