CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stationary states for the Kac equation with a Gaussian thermostat

Bernt Wennberg (Institutionen för matematik) ; Yosief Wondmagegne
Nonlinearity (0951-7715). Vol. 17 (2004), 2, p. 633-648.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur