CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrometallurgical process for the recycling of indium from waste LCDs

Jiaxu Yang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting Abstract: 112-IECDenna post skapades 2015-03-17. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 213965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur