CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of ion size on complex stoichiometry in CyMe4-BTBP based extraction systems

Elin Löfström Engdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Emma Aneheim (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Jenny Halleröd (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]

Meeting Abstract: 114-IECDenna post skapades 2015-03-17. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 213963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur