CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the derivation of a linear Boltzmann equation from a periodic lattice gas

Valeria Ricci ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematik)
Stochastic Process. Appl. (0304-4149). Vol. 111 (2004), 2, p. 281-315.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur