CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Group actinide extraction processes for partitioning and transmutation: A Swedish perspective

Jenny Halleröd (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Emma Aneheim (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Elin Löfström Engdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-03-17. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 213956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur