CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resource recovery from municipal solid waste ash

Britt-Marie Steenari (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Henric Lassesson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Jinfeng Tang (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning)
Abstracts of Papers of the American Chemical Society (0065-7727). Vol. 247 (2014),
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-03-17. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 213950

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Removal and Recovery of Metals from Municipal Solid Waste Incineration ashes by a Hydrometallurgical Process