CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lattice points on circles and discrete velocity models for the Boltzmann equation

Laura Fainsilber (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Pär Kurlberg ; Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
SIAM J. Math. Anal (0036-1410). Vol. 37 (2006), 6, p. 1903-1922.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 21395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur