CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imaging of metal prosteses in the human body experiments and simulations

Parham Hashemzadeh (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Rudolf Kopecký (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Lars Bååth ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
RVK 05, Linköping, Sweden, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 21389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur