CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Development Management

Ludvig Lindlöf (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Björn Söderberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Azadeh Fazl Mashhadi (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Katarina Lund
Entering the Tiger's Cave (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-16.
CPL Pubid: 213880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur