CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of tutorials in a new course in micro- and nanoprocessing technologies

Göran Alestig (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet)
Shifting Perspectives in Engineering Education (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 21388