CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den osynliga processen

om att skapa förutsättningar för god kommunikation kring utvecklingsprocessen

Ludvig Lindlöf (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Management of Innovation and Technology (2001-208X). Vol. 1 (2015),
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-16.
CPL Pubid: 213878

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur