CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experience from real tests on multiple smart meter switching

Yasir Arafat (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Lina Bertling Tjernberg ; Per-Anders Gustafsson
Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), 2014 IEEE PES (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Smart Meter, Circuit Breaker, Distribution System Operator (DSO), Power Quality, Remote Switching, Smart Grid.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-16.
CPL Pubid: 213824

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik och elektronik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur