CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability policy in the Gothenburg Region. On cohesion and tensions between strong and weak sustainability

Nazem Tahvilzadeh ; Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures) ; Mikael Cullberg ; Eva Stark
2014. - 64 s.
[Rapport]

Mistra Urban Futures 2014:7Denna post skapades 2015-03-16. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 213818

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur