CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safe Integrated Driver–Vehicle Interface for Commercial Vehicles WP1: Framtida transportscenarier och dess konsekvenser för utformning av framtida HMI

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2013. - 20 s.
[Rapport]

Nyckelord: godstransport, transportscenario, trendanalys, uppgiftsanalys, förarstödsystemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 213799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur