CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilbord: a family-focused interactive system for driverless cars

Alma Castillo Antolin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Adam Dunford (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Proceedings of SIDeR’15 – student interaction design research conference (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper describes an interactive solution for family entertainment in a driverless car involving personal entertainment devices that can be digitally and physically connected. We describe the design methods and process that led to it, the evaluation made by different users, and final result.Denna post skapades 2015-03-11. Senast ändrad 2015-03-13.
CPL Pubid: 213676

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Chalmers infrastruktur