CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potentials for energy savings and CO2 emissions reductions in the residential building sector of the Norwegian KASK region

Work Package 2 of the project Sustainable use of energy carriers in the KASK region

Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Umberto Frateily (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Akhilesh Kumar Srivastava ; Agnieszka Lach
2014. - 26 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 213626