CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koll på hållbar renovering

Paula Femenias (Institutionen för arkitektur) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Kristina Norling Mjörnell ; Anne-Lena Lane
Bygg och Teknik Vol. 2015 (2015), 2, p. 30-34.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Till hur stor del och på vilket sätt påverkas dagens renoveringsprojekt av nationella energimål och byggsektorns arbete mot ett mer hållbart byggande? Det var utgångspunkten för en studie genomförd av Chalmers Arkitektur och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För att få insikt i frågan intervjuades tio representanter från fastighetsägare och en förvaltare av bostäder. Resultaten ligger till grund för en nationell enkät kring renoveringsfrågor som kommer att skickas till ägare och förvaltare av flerbostadshus under 2015.

Nyckelord: Fastighetsägare, Renovering, FlerbostadshusDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-03-09. Senast ändrad 2017-06-30.
CPL Pubid: 213518

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur